Συχνές Ερωτήσεις

Ρινοπλαστική

 • Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ανώτατος αριθμός ρινοπλαστικών επεμβάσεων στον οποίο μπορεί να υποβληθεί ένας ασθενής. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει πως κάθε νέα επέμβαση ρινοπλαστικής είναι πολλαπλάσια πιο δύσκολη από την προηγούμενη, λόγω των χειρισμών που έχουν προηγηθεί και έχουν ήδη γίνει σημαντικές καταστροφές στους ιστούς. Γι’ αυτό η επιλογή του σωστού ρινοχειρουργού κατά την πρώτη επέμβαση είναι κρίσιμη και ουσιώδης για την επίτευξη του ιδανικότερου αποτελέσματος.

 • Μια σωστά εκτελεσμένη επέμβαση λειτουργικής ρινοπλαστικής παρέχει στον ασθενή μια μύτη λειτουργική, καλαίσθητη και απολύτως φυσική. Αυτή η απαράβατη τριάδα της λειτουργικής ρινοπλαστικής είναι μόνιμη όταν ο ρινοχειρουργός έχει σωστή και σφαιρική γνώση των τεχνικών της ρινοπλαστικής, έχει τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες, την εμπειρία και την καλλιτεχνική αντίληψη που απαιτείται.

 • Μετά από μια ρινοπλαστική τα οιδήματα των βλεφάρων και οι μώλωπες είναι ήπια και έχουν υποχωρήσει πλήρως μέχρι την 8η μέρα όταν και αφαιρείται ο εξωτερικός νάρθηκας της ρινός. Καθώς αφαιρείται ο ρινικός νάρθηκας η μύτη έχει κάποια οιδήματα όχι όμως τέτοια που να μην είναι ήδη ορατό και σαφές το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Τα οιδήματα της μύτης υποχωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στον πρώτο μήνα από την επέμβαση, ενώ μικρο-αλλαγές συχνά απαντώνται μέχρι και 6 μήνες μετεγχειρητικά.

 • Η ρινοπλαστική και ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος γίνονται με γενική αναισθησία. Απαιτούνται λεπτομερείς χειρισμοί σε ιδιαίτερα αγγειοβριθή πεδία κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς γενική νάρκωση του ασθενούς.

 • Δεν υπάρχει ένα ιδανικό σχήμα μύτης βάσει του οποίου χειρουργεί ο ρινοχειρουργός και αυτό διότι κάθε μύτη είναι μοναδική και ταιριάζει στο ένα και μοναδικό πρόσωπο που τη φέρει. Έτσι, ο στόχος μιας επιτυχημένης ρινοπλαστικής θα είναι να «απαλλάξει» τη συγκεκριμένη μύτη από τα «ενοχλητικά» της χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργήσει μια πιο ταιριαστή ισορροπία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προσώπου. Αυτή η μοναδική μύτη θα είναι και η πιο ελκυστική γι’ αυτό το μοναδικό και ξεχωριστό πρόσωπο.

 • Μετά την επέμβαση της ρινοπλαστικής η μύτη είναι ευαίσθητη για το πρώτο δίμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση των ρινικών ιστών, χρονικό διάστημα που συνιστάται να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και η χρήση γυαλιών. Ακολούθως, η μύτη είναι το ίδιο σταθερή και ανθεκτική με μια μύτη που δεν έχει χειρουργηθεί.

 • Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που μπορεί να πραγματοποιηθεί όλες τις εποχές του χρόνου, αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες και οι περιορισμοί που έχουν προαναφερθεί και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αιμορραγίες, τραυματισμούς ή οιδήματα.

 • Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που στοχεύει και στη βελτίωση της ρινικής λειτουργίας. Μετά τις πρώτες λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων λόγω των μετεγχειρητικών οιδημάτων η αναπνοή είναι λίγο δυσχερής, η μύτη λειτουργεί σωστά, αναπνέει, μυρίζει, αναβαθμίζει τη ζωή του ασθενούς, παρέχει αντοχή στην άσκηση και βελτίωση της ποιότητας του ύπνου του.

 • Οι ασθενείς μετεγχειρητικά θα πρέπει να αποφεύγουν την άσκηση βίας στη μύτη (φύσημα, άρση βάρους, γυμναστική, τραυματισμοί) για περίπου ένα μήνα, για την αποφυγή πιθανής αιμορραγίας. Έτσι, η βαριά χειρωνακτική εργασία πρέπει να αποφεύγεται για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει περίπου σε μια εβδομάδα από την χειρουργική επέμβαση.

 • Η κατώτερη ηλικία για να υποβληθεί κάποιος σε επέμβαση είναι τα 17 χρόνια στα κορίτσια και τα 18 στα αγόρια, όταν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η οστική ανάπτυξη. Σε μικρότερες ηλικίες αποφεύγεται η επέμβαση διότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ρινός. Όσο αφορά τα ανώτερα όρια, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι σοβαροί ιατρικοί λόγοι που καθιστούν την χειρουργική επέμβαση επισφαλή, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στην αναγκαιότητα για ομορφιά, σωστή και ανεμπόδιστη αναπνοή.

Ρινικό Διάφραγμα

 • Η σωστά εκτελεσμένη επέμβαση του ρινικού διαφράγματος δεν αλλάζει το εξωτερικό σχήμα της μύτης εφόσον ο χειρουργός γνωρίζει και σέβεται τους μηχανισμούς στήριξης της ρινός. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν ο χειρουργός δε ακολουθήσει τους νόμους που διέπουν τη στήριξη της μύτης, αυτή να «πέσει» μετεγχειρητικά καθώς η κορυφή δεν θα στηρίζεται ή η ράχη να δίνει την εμφάνιση «σέλας αλόγου» (saddle nose deformity). Οι δυσμορφίες αυτές απαιτούν επανεπέμβαση και χρήση μοσχευμάτων για την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση της ρινός.

 • Εξωτερικά πρηξίματα και μώλωπες βλεφάρων δεν υπάρχουν μετά από μια επέμβαση ευθειασμού του ρινικού διαφράγματος, καθώς δεν επεμβαίνουμε στα ρινικά οστά που διαμορφώνουν το εξωτερικό σχήμα της μύτης παρά μόνο στο χόνδρινο και οστέινο τμήμα του ρινικού διαφράγματος που βρίσκεται στο εσωτερικό της μύτης.

 • Η επέμβαση εκτελείται με γενική αναισθησία, χωρίς καμία εξωτερική τομή και απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στην κλινική για ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα αφαιρούνται τα σφουγγαράκια (ταμπόν) που έχουν τοποθετηθεί μέσα στη μύτη κατά την επέμβαση και ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική με οδηγίες για την περιποίηση της μύτης με ρινοπλύσεις, ειδικές σταγόνες και αλοιφές που επιταχύνουν την επούλωση.

 • Η επέμβαση του ρινικού διαφράγματος είναι εντελώς ανώδυνη επέμβαση. Η μόνη ενόχληση του ασθενούς είναι μια μικρή δυσκολία στην αναπνοή για τις πρώτες 4-5 ημέρες μετεγχειρητικά λόγω των οιδημάτων που υπάρχουν στο εσωτερικό της μύτης και τα οποία υποχωρούν ταχύτατα.

 • Οι ρινικές κόγχες είναι σχηματισμοί στο εσωτερικό της μύτης οι οποίοι «διατρέχουν» όλο το μήκος της έως τον ρινοφάρυγγα. Ο καυτηριασμός τους μπορεί να γίνει με τοπική και με ολική αναισθησία (ιδίως όταν θέλουμε να επέμβουμε και στο οπίσθιο τμήμα τους). Η παραμονή στην κλινική είναι ολιγόωρη (day clinic). Ο ασθενής εξέρχεται έχοντας έναν ήπιο πωματισμό και ακολουθεί την μετεγχειρητική περιποίηση της μύτης με ρινοπλύσεις και ειδικές σταγόνες και αλοιφές

 • Η βαριά χειρωνακτική εργασία θα πρέπει να αποφεύγεται για περίπου 1 μήνα μετά την επέμβαση για την αποφυγή πιθανής αιμορραγίας. Στις υπόλοιπες δραστηριότητες ο ασθενής μπορεί να επανέλθει σε 4-5 ημέρες μετά την επέμβαση.

 • Κατά την επέμβαση αφαιρούνται τα σκολιωτικά χόνδρινα και οστέινα τμήματα του ρινικού διαφράγματος που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη ροή του αέρα και μετά από κατάλληλη επεξεργασία επανατοποθετούνται ως χόνδρινα μοσχεύματα σε συγκεκριμένες θέσεις ώστε να εμποδίσουν την υποτροπή της σκολίωσης. Έτσι, το αποτέλεσμα της επέμβασης θα είναι μόνιμο.

Ωτοπλαστική

 • Η επέμβαση γίνεται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών, όταν πια το πτερύγιο λαμβάνει το τελικό του σχήμα και πριν ξεκινήσει η σχολική ζωή οπότε υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να υποστεί το παιδί πειρακτικά σχόλια για την εμφάνιση των αυτιών του.

 • Η ωτοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Μετεγχειρητικά, οποιοσδήποτε ελαφρύς πόνος αντιμετωπίζεται πλήρως με ήπια αναλγητικά. Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια μέρα από την κλινική.

 • Στην ωτοπλαστική οι τομές γίνονται μέσα στην αύλακα που υπάρχει πίσω από το πτερύγιο του αυτιού και δεν είναι ορατές μετεγχειρητικά.

 • Κατά την επέμβαση τοποθετούνται μόνιμα ράμματα στο εσωτερικό του πτερυγίου του ωτός (κάτω από το δέρμα) τα οποία επανασχηματίζουν την ανθέλικα και ταυτόχρονα επαναφέρουν το πτερύγιο στη σωστή απόσταση από το κρανίο. Έτσι το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι μόνιμο.

 • Ο ασθενής μετά την επέμβαση φέρει πιεστικούς επιδέσμους για ένα 24ωρο. Την επόμενη μέρα οι επίδεσμοι αφαιρούνται και εφαρμόζεται μια φαρδιά πιεστική κορδέλα, αθλητικού τύπου, για 10 ημέρες. Μετά τις 10 ημέρες ο ασθενής φορά την κορδέλα μόνο κατά τη νυχτερινή κατάκλιση για άλλο ένα 10ήμερο. Όλα τα δερματικά ράμματα είναι απορροφήσιμα και αποπίπτουν μόνα τους. Τα οιδήματα είναι ήπια και υποχωρούν σε ένα διάστημα λίγων ημερών.