Λοξή (Αποκλίνουσα) Μύτη

Λοξή (Αποκλίνουσα) Μύτη
Η λοξή μύτη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ρινοχειρουργό.

Η χειρουργική διόρθωση της λοξής μύτης θεωρείται από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρινοπλαστική ακόμα και από πεπειραμένους ρινοχειρουργούς. Σε περιπτώσεις αποκλίνουσας μύτης συνυπάρχει πάντοτε σοβαρή σκολίωση του ρινικού διαφράγματος. Γι’ αυτό είναι επιτακτικός ο προσεκτικός και εξαιρετικά λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος και η ανάλυση του σχήματος της μύτης καθώς και της σχέσης μεταξύ των επιμέρους ανατομικών δομών της μύτης μεταξύ τους, ώστε να σχεδιαστεί το κατάλληλο εγχειρητικό πλάνο.

Στην αντιμετώπιση της λοξής μύτης παίζουν καίριο ρόλο η χρήση μοσχευμάτων που θα επαναφέρουν και θα «ναρθηκοποιήσουν» το ρινικό διάφραγμα διατηρώντας το σε νέα ευθεία θέση και οι σωστές οστεοτομίες (κατάγματα των ρινικών οστών) που θα ευθειάσουν τις αποκλίσεις. Η μέθοδος μπορεί να είναι είτε κλειστή , είτε ανοικτή, ανάλογα με το είδος του προβλήματος. Τα μοσχεύματα είναι χόνδρος από το ίδιο το διάφραγμα του ασθενούς το οποίο επανατοποθετείται σε νέα θέση ώστε να ευθειάσει μια υπάρχουσα σκολίωση. Πρέπει να τονιστεί πως ακόμα και αν επιλεγεί η ανοικτή μέθοδος, ο ασθενής δεν θα πρέπει να ανησυχεί για πιθανά σημάδια ή ουλές καθώς η τομή διενεργείται σε τέτοια θέση που μετεγχειρητικά είναι αδιόρατη.