Μειωτική Ρινοπλαστική

Η ελληνική μύτη συχνά είναι μια μύτη ευμεγέθης, με έντονο ύβο («καμπούρα») και αρκετά προεξέχουσα κορυφή. Η φιλοσοφία μας είναι, να «απαλλάξουμε» τη μύτη από τα «ενοχλητικά» της χαρακτηριστικά διατηρώντας ωστόσο την προσωπικότητα και τη μοναδικότητά της ώστε να ταιριάζει στο μοναδικό πρόσωπο του συγκεκριμένου ασθενούς και να μην είναι «ξένη» προς αυτό.

Η διόρθωση της ρινός γίνεται είτε με την κλειστή, είτε με την ανοικτή μέθοδο, ανάλογα με το υποκείμενο πρόβλημα και τις απαιτήσεις της κάθε μύτης.

Σημαντικό ρόλο σε μια μειωτική ρινοπλαστική είναι η διόρθωση τυχόν λειτουργικών προβλημάτων, διότι καθώς ελαττώνεται ο όγκος της μύτης πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή βατότητά της ώστε να μην υπάρχουν μετεγχειρητικά προβλήματα στην αναπνοή. Έτσι δίδεται μεγάλη σημασία στον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος, την μείωση του όγκου των ρινικών κογχών και την εξασφάλιση της λειτουργίας της εξωτερικής και εσωτερικής ρινικής βαλβίδας με χρήση μοσχευμάτων από το διάφραγμα του ασθενούς.

Στη μειωτική ρινοπλαστική πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψιν μας πως ο στόχος είναι η εμφάνιση της μύτης να είναι αρμονική, η σχέση ράχης και κορυφής να είναι ομαλή, χωρίς υπερβολικές καμπύλες και εκλεπτύνσεις που θα διακύβευαν τη λειτουργία της ρινός. Γι’ αυτό οι χειρισμοί διεγχειρητικά γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε περιοχή της μύτης που διορθώνεται να επανεκτιμάται με το σύνολο της ρινός και να επιλέγονται οι κατάλληλες κάθε φορά τεχνικές για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Τα μοσχεύματα, οι τεχνικές συρραφής των χόνδρων και οι τεχνικές διατομής είναι μερικές μόνο από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές.