Ωτοπλαστική

Τα αφεστώτα ώτα είναι μια δυσμορφία κατά την οποία τα πτερύγια των αυτιών αφίστανται, βρίσκονται δηλαδή σε μεγαλύτερη απόσταση από το κρανίο σε σχέση με το σύνηθες. Τα ονομάζουμε κοινώς «πεταχτά αυτιά».

Otoplasty - Ear Reshaping
Ωτοπλαστική

Η δυσμορφία αυτή είναι κληρονομική και είναι εμφανής από τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού. Συχνά οι γονείς προσπαθούν με ταινίες ή επιδέσμους να επαναφέρουν τα αυτιά σε πιο κοντινή απόσταση με το κρανίο, ωστόσο, φυσικά, κάτι τέτοιο δεν είναι επιτυχές. Τα αφεστώτα ώτα μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση στο παιδί αφού συχνά γίνεται στόχος σκωπτικών σχολίων από συνομηλίκους του, ιδιαίτερα αν είναι αγόρι, καθώς δεν μπορεί να κρύψει το «πρόβλημα» κάτω από τα μακριά μαλλιά όπως κάνουν συχνά τα κορίτσια. Ωστόσο και η οικογένεια του ενδιαφερόμενου βιώνει μια στρεσσογόνο κατάσταση καθώς βλέπει την πίεση που ασκείται στο παιδί. Συχνά, νέα κορίτσια που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση αναφέρουν πως ποτέ δεν έχουν κάνει τα μαλλιά τους κοτσίδα λόγω του προβλήματος αυτού.

Η αντιμετώπιση της δυσμορφίας γίνεται με χειρουργική επέμβαση που καλείται ωτοπλαστική και κατά την οποία τοποθετούνται μόνιμα ράμματα στο εσωτερικό του πτερυγίου του ωτός (κάτω από το δέρμα) τα οποία επανασχηματίζουν την ανθέλικα και ταυτόχρονα επαναφέρουν το πτερύγιο στη σωστή απόσταση από το κρανίο. Η επέμβαση γίνεται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών, όταν πια το πτερύγιο λαμβάνει το τελικό του σχήμα και πριν ξεκινήσει η σχολική ζωή οπότε υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να υποστεί το παιδί πειρακτικά σχόλια για την εμφάνιση των αυτιών του. Η ωτοπλαστική λύνει οριστικά τα παραπάνω προβλήματα ενισχύοντας και την ψυχολογία του ενδιαφερομένου.

Η ωτοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Οι τομές γίνονται πίσω από το αυτί μέσα στην αύλακα και δεν είναι ορατές μετεγχειρητικά. Μετεγχειρητικά, οποιοσδήποτε ελαφρύς πόνος αντιμετωπίζεται πλήρως με ήπια αναλγητικά. Ο ασθενής μπορεί να εξέλθει την ίδια μέρα από την κλινική και φέρει πιεστικούς επιδέσμους για ένα 24ωρο. Την επόμενη μέρα οι επίδεσμοι αφαιρούνται και εφαρμόζεται μια φαρδιά πιεστική κορδέλα, αθλητικού τύπου, για 10 ημέρες. Μετά τις 10 ημέρες ο ασθενής φορά την κορδέλα μόνο κατά τη νυχτερινή κατάκλιση για άλλο ένα 10ήμερο. Όλα τα δερματικά ράμματα είναι απορροφήσιμα και αποπίπτουν μόνα τους. Τα οιδήματα είναι ήπια και υποχωρούν σε ένα διάστημα λίγων ημερών.

Οι σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών, όπως το αιμάτωμα και η φλεγμονή αποφεύγονται με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και την αποφυγή τραυματισμού για τον πρώτο μήνα μετεγχειρητικά.