Αισθητική Ρινοπλαστική

Αισθητική Ρινοπλαστική
Στόχος της αισθητικής ρινοπλαστικής είναι να διατηρείται η αρμονία και η μοναδικότητα του προσώπου

Η μύτη όντας ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής του προσώπου, καθορίζει και τη συνολική του εικόνα. Μια δύσμορφη μύτη μπορεί να επισκιάσει άλλα όμορφα χαρακτηριστικά, όπως δύο εκφραστικά μάτια ή δύο καλοσχηματισμένα χείλη. Αποκαθιστώντας την αισθητική της μύτης εξισορροπούνται οι αισθητικές γραμμές του προσώπου, αναδεικνύονται και τονίζονται και τα υπόλοιπα καλαίσθητα στοιχεία του.

Ο έμπειρος ρινοχειρουργός πρέπει να έχει ευρεία γνώση των τεχνικών που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στην απεριόριστη ποικιλία μορφών μύτης που υπάρχουν. Έτσι, είναι εμφανές ότι, η ρινοπλαστική είναι η πιο δύσκολη αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο και απαιτεί ιατρικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες από τη μία, αλλά και μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική αντίληψη από το ρινοχειρουργό. Ο Aufricht το 1943 είχε πει πως: «Αν και η γνώση της ανατομίας, φυσιολογίας και χειρουργικής της μύτης είναι εκ των ων ουκ άνευ, η δύναμη της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της επέμβασης».

Καμία χειρουργική μέθοδος δεν συνδυάζει καλλιτεχνική αντίληψη και τεχνικές δεξιότητες στο βαθμό που χρειάζεται στη ρινοπλαστική. Η καλλιτεχνική ικανότητα να οραματίζεσαι εκ των προτέρων το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη χειρουργικής τελειότητας.