Φαρδιά Κορυφή

Φαρδιά Κορυφή
Η κορυφή της ρινός είναι το σημείο της μύτης που θα «απογειώσει» το χειρουργικό αποτέλεσμα.

Παρά την αλματώδη ανάπτυξη των τεχνικών της ρινοπλαστικής και την περιγραφή πληθώρας τεχνικών, ο χειρισμός της κορυφής παραμένει ακόμα και σήμερα ο τομέας της ρινοπλαστικής που προσφέρει στο σύγχρονο ρινοχειρουργό τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Η ρήση του Fomon στις αρχές του 20ου αιώνα πως «όποιος κατέχει την κορυφή κατέχει τη ρινοπλαστική» παραμένει πάντα επίκαιρη και στον 21ο αιώνα.

Η θέση, η συμμετρία, το περίγραμμα, η προβολή και οι γενικότερες αισθητικές γραμμές της κορυφής παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη του βέλτιστου λειτουργικού και αισθητικού μετεγχειρητικού αποτελέσματος στη ρινοπλαστική. Η θέση και η δυναμική της κορυφής δεν επηρεάζουν μόνο την αισθητική αυτής της περιοχής αλλά και παρακείμενων δομών.

Η κορυφή της μύτης αποτελεί το πιο απαιτητικό σημείο της ρινός και η διόρθωση των δυσμορφιών της απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες από τον ρινοχειρουργό. Ο έμπειρος ρινοχειρουργός γνωρίζει πολλές τεχνικές ώστε να ανταπεξέλθει στις ειδικές κάθε φορά απαιτήσεις της κορυφής και να «απογειώσει» την εμφάνιση της μύτης.

Η ιατρός χρησιμοποιεί πληθώρα τεχνικών, όπως συρραφή, χρήση μοσχευμάτων, τεχνικές διατομής, επανατοποθέτηση των χόνδρων, είτε με την κλειστή, είτε με την ανοικτή μέθοδο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εκλέπτυνση της κορυφής χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η στηρικτική λειτουργία των χόνδρων και η σωστή αναπνοή.